Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Warsztaty dziennikarskie

W ramach nagrodzonego grantem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, realizowanego w powiecie pleszewskim i gostyńskim oraz w sąsiednich powiatach leszczyńskim ziemskim, leszczyńskim grodzkim, rawickim i kościańskim, obejmującego wiele działań, przeprowadzono też warsztaty dziennikarskie. Ta forma aktywności społecznej jest odpowiedzią na  indywidualne zainteresowania osób uczestniczących w projekcie.

Warsztaty odbyły się w jednej z sal Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie Zajęcia warsztatowe przygotowali i przeprowadzili dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi. W sposób przystępny i atrakcyjny dla uczestników przedstawili pracę dziennikarza i zasady nią kierujące. Następnie w ramach praktycznych zajęć przeszkolili uczestników ze zbierania informacji, atrakcyjnego dla odbiorcy ich przedstawiania oraz z przygotowywania różnych form dziennikarskich.

Warsztaty zakończyła konferencja prasowa przygotowana i przeprowadzona przez uczestników warsztatów. Była ona poświęcona projektowi „Jesteśmy – wspieramy”, podnoszącemu kompetencje uczestników projektu – osoby z niepełnosprawnością, ale i ich opiekunów, rodziców i terapeutów. Materiały opracowane na warsztatach zostały wykorzystane w biuletynie podsumowującym projekt.

A sami uczestnicy warsztatów byli zachwyceni. - „Wydajemy u nas w ŚDS i  DPS gazetkę. Teraz na pewno nasze artykuły będą bardziej profesjonalne” – podkreśla jedna z uczestniczek. A  jej kolega dodaje: -„Teraz wiem, że praca dziennikarza nie jest łatwa. A dziś poznaliśmy też ciekawe historie z pracy w radiu czy telewizji”.

Autorami i realizatorami projektu są Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Wsparcia w wielu działań udziela m.in. Środowiskowy  Dom Samopomocy w Chwałkowie.

Zajęcia dla uczestników projektu są całkowicie bezpłatne dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach grantu, własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu oraz pracy wolontariuszy z: ww. stowarzyszeń, PCPR-ów w Pleszewie i w Gostyniu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie i Ośrodka Wsparcia w Pleszewie oraz wsparcia Warsztatów Terapii Zajęciowej: w Piaskach, w Nowolipsku,  w Gizałkach, DPS w Chwałkowie i w Pleszewie oraz ŚDS: w Czerminie, w Fabianowie, w Gostyniu, w Krzywiniu i w Krzemieniewie.

Źródło: St. DZIECKO
Data dodania: 2017-01-07 21:57:36

Inne artykuły