Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Warsztaty SKOGN

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach, prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” uczestniczyli w cyklu specjalistycznych warsztatów SKOGN, poświęconych alternatywnym sposobom komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi, w tym niesłyszącymi, niedosłyszącymi, niewidzącymi, niedowidzącymi czy głuchoniewidomymi. 

                Dzięki temu w tych dwóch instytucjach powiatowych osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają możliwość  skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (pracuje w PCPR w Gostyniu) oraz osób przygotowanych do kontaktu przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Głównym problemem osób niesłyszących i słabosłyszących w Polsce jest ograniczony dostęp do informacji i niemożność komunikowania się z ludźmi słyszącymi. Brakuje nie tylko tłumaczy języka migowego, którzy pełnią rolę pośredników komunikacji, ale także rozwiązań technicznych - wizualnych i akustycznych - pozwalających na poprawę słyszalności i odbioru informacji dźwiękowej. W szczególnie trudnym położeniu znajdują się osoby głuchoniewidome, u których doszło do połączenia dwóch rodzajów niepełnosprawności sensorycznej - wzrokowej i słuchowej.

                Dlatego specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach w trakcie intensywnego szkolenia poznali i nauczyli się używać na poziomie podstawowym systemów komunikacji alternatywnej:

1)      Polski Język Migowy (PJM)

2)      System Językowo-Migowy (SJM)

3)      Litery czarno drukowe

4)      Alfabet Lorma

5)      Audiodeskrypcja

6)      Czytanie z ruchu warg

7)      Symbole

8)      Daktylografia (alfabet palcowy)

9)      Kreślenie liter na dłoni.

Omówiono tez szczegółowo zasady posługiwania się innymi środkami komunikowania się: SMS-y, faksy, e-maile, strony internetowe dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami narządu słuchu i wzroku, przekazy telewizyjne ze ścieżkami dialogowymi – napisami itp.

                Warsztaty, zorganizowane przez PCPR w Gostyniu, WTZ  w Piaskach i firmę D-SIGNISME Marcina Fiedorowicza z Warszawy, uzyskały znaczne dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe koszty zostały pokryte z opłat uczestników szkolenia i refundacji PCPR w Gostyniu i WTZ w Piaskach. 

Źródło: PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2017-04-15 10:56:56

Inne artykuły