Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

„Wasze oddziaływanie jest dużo, dużo większe niż myślicie”, czyli XI „Bez barier”

Krzysztof Schoepe z Leszna, Jacek Błaszkiewicz z Krzywinia i Ryszard Kimel z Leszna zostali zwycięzcami XI Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier – Święta Góra 2010” w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego Andrzeja Pospieszyńskiego.

W konkursach piosenki i dwóch plastycznych zmagało się 270 artystów niepełnosprawnych, którzy przybyli na Świętą Górę, by wystąpić, lub nadesłali swoje prace z różnych stron Polski. Publiczność przyznała swoją nagrodę Krzysztofowi Schoepe za wzruszające wykonanie refleksyjnej ballady „Wznieś serce nad zło” R. Rynkowskiego.   

Mimo że bardzo emocjonujące, to jednak nie tylko zmagania konkursowe były najważniejsze. Dla organizatorów festiwalu ważne jest również stworzenie okazji do bycia razem osobom niepełnosprawnym z różnych stron Polski i różnych środowisk oraz do zaprezentowania innym swoich talentów, gdyż dzięki festynowi rodzinnemu towarzyszącemu festiwalowi impreza ma charakter otwarty i integracyjny. Bawiło się na niej ponad 500 osób.

Zmaganiom konkursowym i zabawom festynu towarzyszącego konkursowi przyglądali się, ale też brali w nich aktywny udział, specjalni goście: Senator RP Małgorzata Adamczak, Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Robert Marcinkowski, ks. Superior Marek Dudek, Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Grzegorz Józefowski, radny powiatowy Jarosław Jędrkowiak, Skarbnik Powiatu Gostyńskiego Eleonora Gościniak, Prezes Simet S.A. Zofia Grzegorzewska, Prezes Stowarzyszenia „Dziecko” Violetta Kolendowicz, Wiceprezes Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” Waldemar Adamczak,  Dyrektor Domu Dziecka w Bodzewie Karolina Dolata, Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej w Chumiętkach i Chwałkowie Zbigniew Polowczyk i Ryszard Janaszak. 

Przypomnieć należy, że wstępem do XI konkursu „Bez barier - Święta Góra 2010” były zrealizowane w pierwszych dniach września, warsztaty arteterapii w Gostyniu, w których uczestniczyło 5 instruktorów prowadzących zajęcia terapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi i 20 artystów niepełnosprawnych. W czasie zajęć prowadzonych przez arteterapeutów poznawano i doskonalono  technikę pergamano.

      Sam festiwal rozpoczął się 11 września o godz. 10 w ogrodach klasztornych Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze i trwał aż do godzin popołudniowych. Pogoda była wspaniała, a wśród gości, artystów, opiekunów i licznie widzów fruwało babie lato. Przybyłych powitała w imieniu organizatorów Natalia Hajnsz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał Robert Marcinkowski Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego, życząc wszystkim wspaniałych doznań.

Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie przysłuchiwało się jury konkursu piosenki: Grzegorz Tomaszewski - przewodniczący oraz Edyta Marcinkowska i Bartłomiej Ratajczak. W podcieniach muru ogrodowego została przygotowana wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Oglądali ją przez cały czas trwania festiwalu widzowie, a szczególnie wnikliwie jury konkursu „Prace nadesłane”: Anna Szymańska – przewodnicząca oraz Violetta Kolendowicz i Mirosław Sobkowiak. Na placu przy scenie artyści startujący w konkursie „Prace przygotowywane na żywo” wykonywali swoje konkursowe dzieła. Widzowie z ciekawością obserwowali, jak na ich oczach powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła. Jury konkursu plastycznego: Anna Szymańska – przewodnicząca oraz Violetta Kolendowicz i Izabela Tomczak, uważnie przyglądało się wykonaniom.

Konkursom „Bez barier" towarzyszył festyn rodzinny przygotowany przez Dom Dziecka w Bodzewie wsparty przez PCPR w Gostyniu, w trakcie którego miały miejsce wesołe konkursy (przechodzenie z zawiązanymi oczyma przez labirynt, pokonywanie wysepek, spacery na szczudłach, przepychanie piłeczki słomka w rynnie, slalom krykieta, wędkarz) i zabawy dla całych rodzin (rodzinne zawody narciarskie i rozgrywki siatkowej piłki wodnej). Długie kolejki ustawiały się też do strzelnicy z broni pneumatycznej. Na festyn licznie przybyły rodziny zastępcze, dla których oprócz wspólnej zabawy to spotkanie było okazją do rozmów i wymiany doświadczeń. Festiwal stal się tez okazją do sympatycznego spotkania usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i domu dziecka.

Można było też postrzelać z łuku pod okiem rycerza lub poczęstować się pyszną sałatką owocową. Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom festynu i konkursów „Bez barier" kawę, herbatę, pyszny placek oraz grzaną kiełbasę i bigos. Dużym powodzeniem cieszył się też bar z sałatkami owocowymi przygotowany przez Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach – Marysinie. Oblegane było też stoisko z watą cukrową i pop cornem. Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymywali drobne upominki i słodycze, a na koniec rozlosowano wśród nich atrakcyjne nagrody przygotowane przez organizatorów.

W konkursie łuczniczym przygotowanym przez Wojciecha i Michała Poświatowskich – pasjonatów z Kunowa nagrody otrzymali: dla najlepszego łucznika Daria Kalka, w kategorii łuk 8 kg (naciąg) Piotr Skowron, a w kategorii łuk 24 kg Mikołaj Turkiewicz.

W konkursie plastycznym dla dzieci wielkie pluszaki wygrali Wiktoria Prałat, Weronika Skopińska, Angelika Tyrka i Kacper Grzywaczy.

W koncercie finałowym wystąpił „MJM” - zespół wokalny GOK „Hutnik”. Panie zachwyciły i porwały festiwalową publiczność wspólnej zabawy i wspólnego śpiewania oraz do tańca przed sceną.

            Pani Małgorzata Adamczak Senator RP, wyrażając swój podziw dla artystów biorących udział w festiwalu i dla jego organizatórów, podkreśliła, że takie spotkania, jak to festiwalowe, pokazują, że warto być nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych.

W czasie ogłoszenia wyników XI „Bez barier” członkowie jury podkreślili wysoki poziom wykonań artystycznych oraz różnorodność stosowanych przez artystów niepełnosprawnych technik. Przekazali też wyrazy uznania dla wszystkich artystów startujących w konkursach za to, że wbrew temu, co przyniósł im los, potrafią tworzyć i dzielić się swą twórczością z innymi oraz ich opiekunów. Nagrody (aparaty cyfrowe, rowery rehabilitacyjne, wieże audio oraz sprzęt AGD) i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez wicestarostę i przedstawicieli organizatorów.

Rozlosowano też wśród głosujących na zdobywcę Nagrody Publiczności atrakcyjne nagrody i upominki. Na koniec najlepszy wykonawca konkursu piosenki Krzysztof Schoepe wystąpił w koncercie finałowym.

Zamykając XI Festiwal „Bez Barier”, Wicestarosta Janusz Sikora, przywołał słowa poety, że „nigdy nie wiemy, jakie jest nasze oddziaływanie”, ale podkreślił, zwracając się do organizatorów, że ich oddziaływanie jest dużo, dużo większe niż myślą… Podziękowania wicestarosty widzowie wsparli gromkimi brawami.

Dyrektor PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak podziękował wszystkim, którzy pracowali przy organizacji festiwalu i festynu rodzinnego.

XI edycję festiwalu „Bez barier” zorganizowały: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”, Stowarzyszenie „Dziecko”, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze, Dom Dziecka w Bodzewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Organizację konkursu wsparły: Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” oraz Wojciech i Michał Poświatowscy z Kunowa.

            Festiwal odbył się dzięki wsparciu finansowemu ze strony Powiatu Gostyńskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wyniki

 

XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Muzyka bez barier"
- 18 wykonawców (w tym zespołowych) – łącznie 47 uczestników         

Miejsca:

1. Krzysztof Schoepe (Leszno – Środowiskowy Dom Samopomocy)
2. Justyna Antoniewicz (Piaski – Warsztaty Terapii Zajęciowej)
3. Natalia Bulińska (Chwałkowo – Dom Pomocy Społecznej)
 

3 wyróżnienia (równorzędne):

- „Wutezeciaki” (Adam Nowicki, Agnieszka Wojtkowiak, Dominik Winny, Edyta Rypińska, Marcin Żak) (Kościan – Warsztaty Terapii Zajęciowej)

- Joanna Krzekotowska i Adam Skowron  (Brzezie – Zespół Szkół)

- Marcin Bartkowiak (Leszno – Środowiskowy Dom Samopomocy)

 

Nagroda Publiczności: Krzysztof Schoepe (Leszno – Środowiskowy Dom Samopomocy)
 

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka bez barier"

 

  1. Kategoria „Prace wykonywane na żywo" – 22 artystów

 

1.Jacek Blaszkiewicz (Krzywiń – Środowiskowy Dom Samopomocy)

2. Jan Jędraszak (Leszno – Środowiskowy Dom Samopomocy)
3. Szymon Pawlak (Kościan –  Warsztaty Terapii Zajęciowej)

      

3 wyróżnienia (ex aequo):

- Paulina Poznańska (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy)

- Eugeniusz Zieliński (Gostyń – Dom Dziennego Pobytu)

- Alicja Siekierka (Leszno – Środowiskowy Dom Samopomocy)
 

  1. Kategoria „Prace nadesłane" - 142 prace – 201 autorów 

 

1. Ryszard Kimel (Leszno – Środowiskowy Dom Samopomocy)

2. Edyta Rypińska (Kościan – Warsztaty Terapii Zajęciowej)

3. Praca zbiorowa (Pakówka – Dom Pomocy Społecznej)
 

13 wyróżnień (ex aequo):

- Krzysztof Kortyla (Mościszki – Dom Pomocy Społecznej)
- Czesław Pawlak (Czermin – Środowiskowy Dom Samopomocy)

- Marzena Lucerek, Zdzisława Oszczęda (Rogowo – Dom Pomocy Społecznej)

- Praca zbiorowa (Pakówka – Dom pomocy Społecznej)

- Krystian Pyda (Brzezie – Zespół Szkół)

- Wojciech Marszałek (Gostyń – Środowiskowy Dom Samomocy)

- Jan Jędraszyk (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy)

- Paulina Poznańska (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy

- Anna Lorenc (Kościan – Warsztaty Terapii Zajęciowej)

- Maciej Heugenbarth (Pakówka – Dom pomocy Społecznej)

- Daniel Nowak (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy)

- Zofia Spychaj (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy)

- Alicja Siekierka (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy)

 

Nagrody dla dzieci:

- Daniel Kubiak (Poniec – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”)

- Antoni Sławiński (Gostyń - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”)

Źródło: Oprac PCPR
Data dodania: 2010-09-13 16:02:38

Inne artykuły