Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ważne szkolenie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Stowarzyszenie „DZIECKO”, wspierane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, zapraszają rodziny zastępcze na szkolenie: „Związki dziecka z rodziną biologiczną w kontekście krzywdzenia oraz więzi i przywiązania”, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 r. w godz. 9:00 – 13:00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu przy ul. Wrocławska 257.

                W związku z tym, iż umożliwianie oraz podtrzymywanie kontaktów dziecka przebywającego w pieczy zastępczej z rodzicami i innymi osobami bliskimi jest jednym z ważnych zadań rodziny zastępczej, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i potrzeb każdego dziecka w pieczy zastępczej oraz, że widoczne są w tym obszarze trudności mające różnorodne przyczyny, organizatorzy zapraszają rodziny zastępcze na ww. szkolenie.

                Szkolenie poprowadzi psycholog dr Magdalena Czub. W latach 2012-2015 była adiunktem w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, w latach 2000-2011 była kierownikiem zespołu specjalistów zajmującego się diagnozą i terapią dzieci wykorzystywanych seksualnie w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Dr Czub zarówno w działalności naukowej, jak i w pracy z dziećmi i rodzinami, zajmuje się wspieraniem wczesnego rozwoju społeczno-emocjonalnego, terapią dzieci krzywdzonych i ich rodziców oraz wsparciem rodzin zastępczych i adopcyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu znaczenia wczesnego rozwoju człowieka dla jego dalszego funkcjonowania psychospołecznego, diagnozy rozwoju społeczno – emocjonalnego i sytuacji rodzinnej dziecka oraz problematyki wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Jest autorką książek i publikacji w tych obszarach, min. książki „Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie”.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-11-11 17:25:27

Inne artykuły