Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wielkopolski informator jest z Gostynia

Ukazał się „Wielkopolski informator dla osób niepełnosprawnych”. Publikacja została wydana w ramach projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie „Dziecko”, projekt ten uzyskał dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania z zakresu pomocy społecznej „Wspieranie działań w zakresie popularyzacji tematyki dotyczącej niepełnosprawności i/lub osób niepełnosprawnych”. Publikacja uzyskała też dofinansowanie Powiatu Gostyńskiego. Partnerem w realizacji zadania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

100-stronicowa publikacja zawiera w pierwszej części informacje o ulgach
i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. Druga część to spis instytucji, placówek i organizacji z terenu Województwa Wielkopolskiego (z podziałem na powiaty), które służą pomocą i wsparciem osobom z niepełnosprawnością. Dodatek zawiera zdjęcia wybranych działań w obszarze niepełnosprawności, będące próba przeglądu aktywności osób niepełnosprawnych i środowiska ich wspierającego w Wielkopolsce.

Źródło: oprac. Stowarzyszenie "Dziecko"
Data dodania: 2010-12-19 16:12:31

Inne artykuły