Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Witamy nowe rodziny zastępcze!

 

Zakończyło się kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Ukończyło je 15 rodziców, którzy przez kilka miesięcy, pilnie uczęszczając na zajęcia, podnosili swoje kompetencje rodzicielskie i poszerzali wiedzę o wychowywaniu dzieci dramatycznie doświadczonych przez życie. Niektórzy z nowych rodziców zastępczych już opiekują się dziećmi. Pozostali przyjmą dzieci w ciągu najbliższych tygodni. Szkolenie zorganizowało i przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu wramach projektu „Pomagając rodzinie - pomagamy dzieciom”.

Specjaliści PCPR szkolili rodziców zastępczych w oparciu o program: „Szansa w Rodzinie”.

„Pomagając rodzinie - pomagamy dzieciom” to program realizowany przez PCPR w Gostyniu w 2011 r. i współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu  Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Celem projektu jest promowanie: idei rodzicielstwa zastępczego, dobrego wizerunku rodziny, w tym zastępczej oraz dobrych wzorców wychowawczych.

 

Dzieci oczekujących na rodziny, które chciałyby je przyjąć, jest jednak dużo więcej. Jeżeli chcesz im pomóc i sprawdzić, czy możesz być rodziną zastępczą, zgłoś się do PCPR
w Gostyniu (ul. Nowe Wrota 7, tel. 65 572 75 28).

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-12-27 10:44:51

Inne artykuły