Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wizytowali i podarowali

Miniony weekend dla kilku placówek pomocy społecznej w powiecie gostyńskim był bardzo aktywny. Po raz kolejny odwiedził powiat Martin de Bruijn z holenderskiej organizacji Kinderhuis Bodzewo. Tym razem towarzyszyła mu Wiebert van der Linden z centrum opieki i rehabilitacji LindeStede w Wolvega.

Goście z Holandii przebywali w Domu Dziecka w Bodzewie, ale też odwiedzili Dom Dziecka w Gostyniu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, w którym zapoznali się z powiatowym systemem pomocy społecznej oraz zasadami jego funkcjonowania i udzielania pomocy.  Zainteresowały  ich też działania organizacji pozarządowych w obszarze pomocy społecznej i wspierania potrzebujących. Odwiedzili też mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach. Obejrzeli tam różne formy rehabilitacji prowadzone w tej placówce. Ze szczególnym zainteresowaniem odwiedzili  Ogród im. Jana Pawła II i minizoo utworzone i prowadzone w ramach terapii przez mieszkańców domu w Chumiętkach.

Holendrzy przywieźli też kolejne dary: sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy oraz inne przydatne w pracy z osobami niepełnosprawnymi rzeczy.  

                Gościom z Holandii należą się słowa podziękowania za stałe i bezinteresowne wspieranie podopiecznych powiatowego systemu pomocy.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-10-26 07:49:50

Inne artykuły