Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wizytowali powiatowy system pomocy społecznej

Przez dwa dni (27-28.10.) pracownicy pomocy społecznej z gmin i powiatów województwa wielkopolskiego przypatrywali się pracy powiatowego systemu pomocy społecznej. Spotykali się z kierownikami i pracownikami powiatowych i gminnych jednostek pomocy społecznej oraz placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Okazją była zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu wizyta studyjna „System wsparcia na terenie Powiatu Gostyńskiego”, zrealizowana w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”.

Uczestnicy grupy studyjnej bardzo wysoko ocenili dorobek Powiatu Gostyńskiego i gmin wchodzących w jego skład oraz organizacji pozarządowych, działających na tym terenie. Jak przyznali w czasie podsumowywania tych bardzo intensywnie przepracowanych dwóch dni: - Jesteśmy pod wrażeniem pokazanych nam dobrych praktyk oraz bardzo pragmatycznych rozwiązań i działań podejmowanych w Powiecie Gostyńskim. Dziękujemy za dzielenie się z nami swymi doświadczeniami i pomysłami oraz wyjątkową otwartość pracownikom wizytowanych przez nas placówek, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej  w Piaskach, Domu Dziecka w Bodzewie, Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

W czasie wizyty studyjnej nawiązano także nowe kontakty oraz zaplanowano wspólne działania, pozwalające m.in. na  podejmowanie podobnych inicjatyw w samorządach, których przedstawiciele uczestniczyli w grupie studyjnej.

Dyrektor Mirosław Sobkowiak w imieniu organizatorów wizyty studyjnej: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu dziękuje wszystkim, którzy brali czynny udział w organizacji wizyty i zechcieli gościć uczestników w swoich placówkach. Podkreśla: - Jestem przekonany, że bez Państwa zaangażowania ocena wizyty studyjnej przez uczestników nie byłaby tak wysoka. Docenili oni bowiem Państwa profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaną przez siebie pracę, dzięki czemu system pomocy społecznej w Powiecie Gostyńskim jest postrzegany i zostanie zapamiętany jako obszar realizujący swoje zadania w sposób kompetentny i fachowy.  

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2014-10-31 23:06:02

Inne artykuły