Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wolontariusze zmienili godziny dyżurów

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” informuje, że mimo zakończenia wraz z końcem 2011 roku dofinansowań do realizacji programów „Prawo dla wszystkich” i "CID", udziela dalej bezpłatnie porad organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym oraz ofiarom przemocy i osobom niepełnosprawnym.

Jest to możliwe dzięki temu, że specjaliści „Dziecka” (mediator, pedagog rodzinny, terapeuta środowiskowy, specjalista pomocy psychologicznej i specjalista ds. organizacji pozarządowych) dyżurują dalej jako wolontariusze w siedzibie Stowarzyszenia "Dziecko" przy u. Parkowej 1a.

We wtorki od 17.00 do 18.00 działa Punkt wsparcia dla ofiar przemocy i Punkt wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Natomiast działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych mogą skorzystać z poradnictwa w środy od 17.00 do 18.00 w Centrum Informacyjno-Doradczym dla NGOs.

 

W ramach tych działań Stowarzyszenie „Dziecko” oferuje bezpłatne poradnictwo dla mieszkańców powiatu gostyńskiego. Porady udzielanie są: stacjonarnie - w punkcie przy ul. Parkowej 1a, telefonicznie – pod numerem 725 167 236 czynnym w czasie dyżurów oraz e-mailowo pod adresem stowarzyszeniedziecko@wp.pl.

 

W czasie dyżurów można również otrzymać bezpłatnie broszury dla ofiar przemocy domowej, zawierające informacje jak zachowywać się w czasie tzw. gorącej przemocy, czyli ataków zagrażających zdrowiu lub życiu oraz informacje, gdzie na terenie powiatu gostyńskiego można znaleźć pomoc, wsparcie i nawet schronienie. Można też otrzymać bezpłatne książkowe informatory o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i instytucjach i organizacjach na terenie powiatu gostyńskiego pomagających osobom niepełnosprawnym.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-01-19 01:22:20

Inne artykuły