Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wolontariusze „Dziecka” doradzają bezpłatnie

Stowarzyszenie „DZIECKO” informuje, że mimo zakończenia wraz z końcem 2009 roku realizacji programów „Prawo dla wszystkich”, „Punkt Porad Obywatelskich” i „Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGOs”, udziela dalej bezpłatnie porad organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym oraz ofiarom przemocy i osobom niepełnosprawnym.
Jest to możliwe dzięki temu, że specjaliści „Dziecka” dyżurują dalej jako wolontariusze w Centrum Informacyjno-Doradczym dla NGOs.
We wtorki od 16.00 do 18.00 udzielają wsparcia ofiarom przemocy i osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
Natomiast działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych mogą skorzystać z poradnictwa we wtorki od 16.00 do 18.00 oraz w środy od 16.00 do 17.30.

W ramach obu działań Stowarzyszenie „Dziecko” oferuje bezpłatne poradnictwo dla mieszkańców powiatu gostyńskiego. Porady udzielanie są: stacjonarnie - w punkcie przy ul. Parkowej 1a, telefonicznie – pod numerem 725 167 236 czynnym w czasie dyżurów, e-mailowo pod adresem stowarzyszeniedziecko@wp.pl i listownie.

W czasie dyżurów można również otrzymać bezpłatnie broszury dla ofiar przemocy domowej, zawierające informacje jak zachowywać się w czasie tzw. gorącej przemocy, czyli ataków zagrażających zdrowiu lub życiu oraz informacje, gdzie na terenie powiatu gostyńskiego można znaleźć pomoc, wsparcie i nawet schronienie. Można też otrzymać bezpłatne książkowe informatory o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i instytucjach i organizacjach na terenie powiatu gostyńskiego pomagających osobom niepełnosprawnym. Obie publikacje zostały opracowane i wydane przez Stowarzyszenie „DZIECKO” w ramach programu „Prawo dla wszystkich” dofinansowanego z dotacji MPiPS w ramach rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz z dotacji Powiatu Gostyńskiego i przy wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w Gostyniu.

Data dodania: 2010-01-31 15:27:42

Inne artykuły