Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wsparcie dla niepełnosprawnych 45+ na rynku pracy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem do udziału w projekcie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”.

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku 45+.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne otrzymają:

  • Indywidualną pomoc doradcy zawodowego,
  • Szeroką ofertę szkoleń zawodowych i podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  • Wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej

(zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),

  • Możliwość odbycia stażu rehabilitacyjnego oraz praktyki zawodowej,
  • Zajęcia z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej,
  • Wsparcie w poszukiwaniu pracy i podjęciu zatrudnienia.

Do projektu zapraszamy:

  • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • w wieku powyżej 45 roku życia,
  • niepracujące i mające problem z powrotem na rynek pracy,
  • rodziny, opiekunów i inne osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze FAR w Poznaniu,  ul. Szamarzewskiego 78/82 lok. 71, a także pod numerem telefonu 61 852 24 56. Można również kierować pytania na adres e-mail:  maria.lenarcik@far.org.pl lub marta.wlodarczak@far.org.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2013-05-12 10:32:39

Inne artykuły