Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wsparcie dla osób niewidomych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zachęca osoby niewidome i niedowidzące do udziału w projekcie:

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III

Polski Związek Niewidomychjuż po raz trzeci rozpoczyna rekrutację do projektu systemowego, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcją wzroku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans osób niewidomych i słabowidzących na rynku pracy. Osoby z dysfunkcją wzroku, które zgłoszą się do projektu otrzymają Indywidualny Plan Działania (IPD) oraz wsparcie dostosowane do zainteresowań, potrzeb i możliwości. Szkolenia z zakresu obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych, kursy językowe, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe i staże pracy to tylko niektóre elementy programu projektu Wsparcie III.

Ponadto pomoc otrzymają osoby z otoczenia: rodzina, przyjaciele i znajomi, aby mogli wspierać osoby niewidome w ich aktywizacji społecznej i zawodowej.

Uczestnikiem projektu może zostać:

  • kobieta w wieku 16-59,
  • mężczyzna w wieku 16-64,
  • osoba nieaktywna zawodowo, poszukującą pracy,
  • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym (z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O lub równoważne).

Projekt ma charakter ogólnopolski. Osoby zainteresowane i spełniające kryteria mogą zgłaszać się do biur makroregionalnych utworzonych przy wybranych okręgowych placówkach Polskiego Związku Niewidomych.

 

 Makroregion wielkopolski

Izabela Kowalczyk – Specjalista ds. rekrutacji i wsparcia
e-mail: ikowalczyk@wsparcie.pzn.org.pl

al. Niepodległości 29
61-714 Poznań
Tel. 61 847 86 16, kom. 519 514 175
Fax 61 855 22 43

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie www.pzn.org.pl/wsparcie3

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (TOnO). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków PFRON.

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-12-08 09:24:26

Inne artykuły