Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wsparli rodziców warsztatami i konsultacjami

Stowarzyszenie „Dziecko” zakończyło projekt „Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi. Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich poprzez przeprowadzenie  trzymiesięcznych warsztatów grupowych dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz wsparcie ich indywidualnymi konsultacjami specjalistów”.  

Celem projektu było wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie. W czasie zajęć rodzice uczyli się, jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi. Program trzymiesięcznych warsztatów obejmował między innymi rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, praktyczne wyznaczanie dziecku norm i granic, konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych, rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych, motywowanie do rozwoju i wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu rodziny. Zajęcia były prowadzone przez 2 trenerów: psychologa i pedagoga rodzinnego.
Po zakończeniu warsztatów rodzice korzystali w zależności od stwierdzonych lub zgłaszanych potrzeb z indywidualnych konsultacji  specjalistów (psychologa, specjalisty pomocy psychologicznej, pedagoga rodzinnego, terapeuty środowiskowego, mediatora)zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i społeczeństwie.
Jedna z mam uczestniczących w projekcie tak go podsumowała: - Rodzina jest najważniejsza w życiu dziecka, w życiu każdego z nas. W niej uczymy się wszystkiego, i my, i nasze dzieci. Uczymy się, jak troszczyć się o innych, jak okazywać swoje emocje i uczucia, jak być szczęśliwym. Dlatego będzie mi brakować tych spotkań, bo przypominały one o najprostszych, ale i najważniejszych sprawach. Pozwalały też zobaczyć, co jako rodzice robimy dobrze, a co warto poprawić. – Dodała też – Najtrudniejsze były zadania domowe. Ale dzięki nim sprawdzaliśmy praktycznie to, czego uczyliśmy się na warsztatach. I to działało!

Udział w projekcie dzięki wkładowi własnemu stowarzyszenia „Dziecko”, pracy wolontariuszy oraz wsparciu finansowemu Powiatu Gostyńskiego i współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu był dla rodziców w nim uczestniczących całkowicie bezpłatny.

Źródło: Stowarzyszenie Dziecko
Data dodania: 2014-01-05 00:08:26

Inne artykuły