Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wspólnie szkolili rodziców

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zrealizowały projekt „Warsztaty grupowe dla rodziców z problemami wychowawczymi”. Projekt otrzymał grant w konkursie Powiatu Gostyńskiego na działania w zakresie pomocy rodzinom z problemami wychowawczymi. Projekt zrealizowano w współpracy z kuratorami Sądu Rejonowego w Gostyniu.

W ramach projektu podejmowane były działania mające na celu wsparcie iwzmocnienie rodzin. Dla rodziców, którzy chcieli poprawić swoje umiejętności, zrealizowano trzymiesięczne warsztaty kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia prowadzone były przez parę trenerów dla 16 rodziców i m.in. obejmowały omówienie etapu rozwoju dziecka ze wskazaniem szczególnych potrzeb dla każdego wieku dzieci oraz uczyły skutecznych metod wychowawczych, opartych na szacunku dla dziecka, jego bezwarunkowej akceptacji i na ustalaniu zasad oraz ich konsekwentnym stosowaniu. W symulacjach odpowiadających praktycznym sytuacjom ćwiczono rozmowy ułatwiające wychowanie i właściwą komunikację z dziećmi. 

                Wszystkie działania w projekcie były nieodpłatne dla jego uczestników dzięki dofinansowaniu przez Powiat Gostyński oraz pokryciu pozostałych kosztów działań ze środków Stowarzyszenia "Dziecko", a także zrealizowaniu ich części w formie wolontariatu.

Źródło: oprac. Stowarzyszenie "Dziecko"
Data dodania: 2013-02-10 17:56:37

Inne artykuły