Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wszyscy wygrali, czyli XII Ponadpowiatowa Paraspartakiada

17 czerwca na stadionie OSiR odbyła się XII Ponadpowiatowa Paraspartakiada „Gostyń 2011”, nad którą patronat sprawował Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński.

Organizatorami paraspartakiady były: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” i Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu. Wsparły organizację OSiR w Gostyniu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach, Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Urząd Miejski w Gostyniu, Urząd Gminy Piaski, Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz SIMET S.A. w Piaskach i Trans – Kom w Gostyniu oraz Piekarnie Aleksandra Dolczewskiego z Siemowa i D. P. Ciążyńskich z Gostynia i Cukiernia Marcina Olszowego z Gostynia. Stowarzyszenie „Nie Sami” uzyskało również dofinansowanie ze środków PFRON.

Gostyńscy mistrzowie paraolimpijscy Mieczysław Sobczak (pływanie) i Paweł Piotrowski (rzut dyskiem, rzut oszczepem, pchnięcie kulą), którzy nie mogli przybyć na zawody, przekazali, za pośrednictwem organizatorów, uczestnikom paraspartakiady życzenia samych sukcesów i wytrwałości w zmaganiach z własnymi ograniczeniami.  

 Zmagania 186 sportowców z 6 powiatów obserwowali: Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Robert Marcinkowski, Wicestarosta Janusz Sikora, Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Jerzy Ptak, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, Sekretarz Gminy Pępowo – Urszula Wabińska, przedstawiciele Burmistrza Krobi i Wójta Piasków, Zbigniew Kordus Dyrektor OSiR w Gostyniu, Dyrektorzy DPS: w Zimnowodzie - Grażyna Wira, w Chumiętkach - Zbigniew Polowczyk, w Chwałkowie - Ryszard Janaszak, Dyrektor Zespołu Szkół w Brzeziu Małgorzata Wika-Konieczna, Kierownik WTZ w Piaskach Gerard Misiaczyk, kierownik Środowiksowego Domu Samopomocy w Gostyniu Violetta Skorupska, prezesi stowarzyszeń: „Nie Sami” – Małgorzata Walczak, „Dziecko” – Violetta Kolendowicz, „Kasia” – Urszula Szefer i Jolanta Karaś z ZPChr. SIMET SA w Piaskach.

 

Celem cyklicznie organizowanej paraspartakiady jest przede wszystkim wzbudzenie u niepełnosprawnych, poprzez sportową rywalizację, chęci i gotowości pokonywania barier oraz popularyzowanie sportu wśród osób z niepełnosprawnością i ich integracja ze środowiskiem. Poza tym spartakiada zapewnia jej uczestnikom możliwość poczucia smaku rywalizacji i zwycięstwa, a także świetną zabawę.

 

Przemarszem piętnastu startujących ekip oraz ekipy sędziowskiej i organizatorów rozpoczęła się uroczystość otwarcia spartakiady. Przybyłych gości i zawodników oraz opiekunów i rodziców w imieniu organizatorów powitał prowadzący zawody Sebastian Nowak ze Stowarzyszenia „Dziecko”, otwarcia Paraspartakiady dokonał Robert Marcinkowski, który w imieniu przybyłych gości zachęcał też do sportowej rywalizacji i podkreślił, że wszyscy uczestnicy paraspartakiady już są zwycięzcami, bo startując już dowiedli, że pokonali swoje słabości.

Biegami opiekunek (60 m) i opiekunów (100 m) rozpoczęły się zmagania sportowe. Zawodnicy gorąco dopingowali swoich opiekunów i rodziców, którzy dali wspaniały przykład sportowej rywalizacji i zachęcili tym biegiem do startu podopiecznych.

Spośród konkurencji największe zainteresowanie widzów wzbudziły wyścigi w workach oraz turnieje: przeciągania liny i piłki nożnej. Tym zmaganiom towarzyszyły duże emocje zarówno na widowni, jak i na boisku. Ale wszystkie konkurencje gromadziły wielu widzów i startujący byli wspierani gorącym dopingiem. W opinii sędziów i organizatorów zawodnicy walczący w konkurencjach paraspartakiady zaprezentowali wysokie umiejętności oraz pełne zrozumienie zasad współpracy w drużynie, a dodatkowo pokazali wolę walki.

Rozegrano 28 konkurencji, a zawodnicy w czasie zawodów zmagali się nie tylko ze swoimi słabościami oraz z innymi sportowcami, ale również z chwilami upalnym słońcem. 

W trakcie para spartakiady udzielano porad w Punkcie Informacyjnym, w którym dyżurowali prawnik i pracownicy socjalni PCPR w Gostyniu.

 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz ratownictwa medycznego. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z gostyńskiej pływalni „Na fali” zaprezentowali sposoby udzielenia pierwszej pomocy w różnych zdarzeniach, a po instruktażu zaprosili uczestników paraspartakiady do wypróbowania swoich sił. Pokaz, a zwłaszcza sprawność ratowników, nagrodzono gromkimi brawami.

Organizatorzy przygotowali też niespodziankę dla zawodników, opiekunów i widzów. Było nią oblegane przez cały czas trwania zawodów stoisko z watą cukrową i popcornem.

 

Sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Zawodowych
w Gostyniu: Agnieszka Matysiak, Andrzej Rogala, Dominik Kołaczkowski, Piotr Wierzchowski i Marcin Nowak oraz Mikołaj Rogala z SP nr 5  w Gostyniu i Waldemar Adamczak z ŚDS w Gostyniu i grupa pomocników sędziowskich – uczniów ZSZ i SP nr 5 w Gostyniu.

186 zawodników reprezentowało 15 drużyn: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” w Gostyniu, Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łagiewnikach, Zespół Szkół w Brzeziu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie, Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łagiewnikach, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie, Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie.

 

W przerwie zmagań sportowych zawodnicy, opiekunowie i widzowie zostali poczęstowani wyśmienitymi plackami oraz kiełbasą i bigosem.

Podczas uroczystej dekoracji puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczali Wicestarosta Janusz Sikora i Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu). Wszyscy zawodnicy otrzymali od organizatorów kubki z logo XII Paraspartakiady. Po dekoracji zawodników wicestarosta zamknął XII Ponadpowiatową Paraspartakiadę, dziękując za wkład pracy organizatorom, uczestnikom i ich opiekunom i zaprosił na kolejne zmagania za rok.

 

             Wyniki

1.Bieg 60 m kobiet: 1. Angelika Jagodzińska (WTZ Łagiewniki), 2. Andżelika Adamkiewicz (Stow. „Nie Sami”), 3. Magdalena Kamieniarczyk  (ŚDS Gostyń),

2.Bieg 60 m mężczyzn: 1. Piotr Frąckowiak (ZAZ Leonów), 2. Robert Buliński (ZS Brzezie),  3. Mariusz Dudkiewicz (WTZ Piaski),

3.Bieg 200 m kobiet: 1. Ilona Brzechwa (ZS Brzezie), 2. Anna Wujek (ZS Brzezie), 3. Paulina Poznańska (ŚDS Gostyń),

4.Bieg 200 m mężczyzn: 1. Maciej Sporny (ŚDS Chwałkowo), 2. Piotr Łysiński (WTZ Piaski), 3. Piotr Marciszewski (DPS Zimnowoda),

5.Skok w dal kobiet: 1. Angelika Jagodzińska (WTZ Łagiewniki), 2. Ilona Brzechwa (ZS Brzezie),, 3. Andżelika Adamkiewicz (Stow. „Nie Sami”),

6.Skok w dal mężczyzn: 1. Dawid Dominiczak (ZS Brzezie), 2. Piotr Łysiński (WTZ Piaski), 3. Mariusz Rybicki (WTZ Łagiewniki),

7.Rzut piłka lekarską – kobiety: 1. Agnieszka Matuszewska (WTZ Piaski), 2. Jolanta Gmerek (Stow. „Nie Sami”), 3. Monika Zawadzka (ZS Brzezie),

8.Rzut piłką lekarską – mężczyźni: 1. Krzysztof Winkhof (ŚDS Leszno), 2. Robert Buliński (ZS Brzezie),  3. Mateusz Zawora (WTZ Piaski), 

9. Unihokej (rzuty karne) – kobiety:  Katarzyna Kędzia (ŚDS Chwałkowo), 2. Agnieszka Matuszewska (WTZ Piaski), 3. Justyna Janowicz (ŚDS Gostyń),

10. Unihokej (rzuty karne) – mężczyźni:  Stefan Rtajczak (DPS Chumiętki), 2. Rafał Poszywała (Stow. „Nie Sami”), 3. Szymon Majchrzak (ŚDS Leszno),

11.Rzut piłeczką palantową – kobiety: 1. Alicja Siekierka (ŚDS Leszno), 2. Ewelina Włodarczak (WTZ Piaski), 3. Anna Wujek (ZS Brzezie),

12.Rzut piłeczką palantową – mężczyźni: 1. Dawid Dominiczak (ZS Brzezie), 2. Krzysztof Winkhof (ŚDS Leszno), 3. Mariusz Rybicki (WTZ Łagiewniki),

13.Wyścig w workach: 1. Dominik Stachowiak (ŚDS Leszno), 2. Alina Tórz (WTZ Łagiewniki), 3. Wioletta Bogdańska (DPS Rogowo),

14. Bieg na 60 m – 13-16 lat: 1. Dariusz Polaszek (TON Pogorzela), 2. Dawid Matyaszczyk (ZS Brzezie), 3. Daniel Kubiak (Stow. „Kasia”),

15. Rzut piłeczką palantową – 13- 16 lat: 1. Dawid Matyaszczyk (ZS Brzezie), 2. Daniel Kubiak (Stow. „Kasia”), 3. Małgorzata Będzisz (ZS Brzezie),

16.Rzut woreczkiem do celu do lat 12: 1. Anna Matuszak (TON Pogorzela), 2. Antoni Sławiński (Stow. „Kasia”),  3. Damian Jeziorak (Stow. „Kasia”),

17. Bieg na 60 m – do 12 lat: 1. Marcin Gołębiewski (TON Pogorzela), 2. Szymon Polaszek (TON Pogorzela), 3. Damian Jeziorek (Stow. „Kasia”),

18.Rzut woreczkiem do celu (z wózka): 1. Mirosława Grobelna (TON), 2. Małgorzata Kaczmarek (ZS Brzezie), 3. Michał Seiler (Stow. Kasia”),

19.Rzut ringiem na pal: 1. Dominika Jeziorek (Stow. „Kasia”), 2. Rafał Konieczny (WTZ Łagiewniki), Izabela Marszałek (Stow. Kasia),

20. Rzut piłeczką do kosza: 1. Arkadiusz Szefer (Stow. „Kasia”), 2. Michał Seiler (Stow. Kasia”), 3. Małgorzata Kaczmarek (ZS Brzezie),

21. Rzut wałkiem do ciasta - 13-16 lat: 1. Ilona Brzechwa (ZS Brzezie), 2. Filip Roszak (ZS Brzezie), 3. Albert Gruchociak („Kasia”),

22. Rzut piłeczką palantową dzieci do lat 12: 1. Mariusz Gołębiewski (TON Pogorzela), 2. Szymon Polaszek (TON Pogorzela), 3. Anna Matuszak (TON Pogorzela),

23. Bieg opiekunek na 60 m: 1. Iwona Sobecka-Obroślak (ŚDS Chwałkowo), 2. Beata Dominiak (ŚDS Gostyń), 3. Roksana Letza (ŚDS Leszno),

24. Bieg opiekunów na 100 m: 1. Roman Jeziorek (Stow. „Kasia”), 2. Mikołaj Rogala (Stow. „Nie Sami”), 3. Andrzej Zagórski (WTZ Łagiewniki),

25.Wyścig na skrzynkach: 1. ŚDS Chwałkowo, 2. ŚDS Leszno, 3. WTZ Łagiewniki,

26.Turniej piłki nożnej: 1. ŚDS Leszno, 2. ŚDS Chwałkowo/ZS Brzezie, 3. WTZ Łagiewniki,

27.Przeciąganie liny kobiet: 1. Stowarzyszenie NIE SAMI, 2. WTZ Piaski, 3. DPS Chwałkowo,

28.Przeciąganie liny mężczyzn: 1.  WTZ Piaski, 2. ŚDS Gostyń, 3. WTZ Łagiewniki,

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2011-06-19 21:08:27

Inne artykuły