Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wykuwali swój los

Każdy jest kowalem swego losu, czyli KUŹNIA 2011 w Piaskach.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piaskach odbyła się impreza pod nazwą „Każdy jest kowalem swego losu - Kuźnia 2011”. Jest to organizowany po raz piąty konkurs umiejętności osób niepełnosprawnych. W tym roku miał one charakter gry miejskiej. W konwencji przypominającej podchody startujące drużyny docierały do kolejnych przystanków, na których wykonywały zadania wymagające wiedzy i umiejętności z pierwszej pomocy, ogrodnictwa, krawiectwa, techniki, gastronomii, plastyki i autoprezentacji. W zmaganiach wystartowało 13 drużyn z 4 powiatów: rawickiego, kościańskiego, krotoszyńskiego i leszczyńskiego. Reprezentowały one Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce, Krotoszynie, Kościanie, Łagiewnikach i Gostyniu, Środowiskowe Domy Samopomocy w Chwałkowie i Krzywiniu, Domy Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Chwałkowie, Rogowie i Zimnowodzie, Zespół Szkół w Brzeziu, Zakład Aktywności  Zawodowej w Leonowie. Wspierali ich wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu.

Zawodników dopingowali opiekunowie, rodziny i znajomi uczestników „Kuźni”. Wśród gości byli też Senator RP Małgorzata Adamczak, Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Krzysztof Deutsch, Przewodnicząca Rady Gminy Piaski Irena Różalska, Wójt Gminy Piaski Zenon Norman, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Sekretarz Gminy Piaski Wiesław Glapka, szefowie firm oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek pomocy społecznej i oświaty, prezesi organizacji pozarządowych. PCPR w Gostyniu reprezentowali Violetta Kolendowicz i Mirosław Sobkowiak. Łącznie przybyło ponad 200 osób. Powitał ich i zaprosił do wspólnej zabawy Kierownik WTZ w Piaskach Gerard Misiaczyk. Specjalną grupą gości była ekipa „Wolnych Jeźdźców Piaski” – miłośników ciężkich motocykli. Przybyli oni kilkudziesięcioosobową grupą, asystując pani senator, która przyjechała na „Kuźnię” na swym motocyklu.

Na podsumowaniu „Kuźni” poszczególne drużyny przedstawiły swe artystyczne prezentacje. Były też gratulacje ze strony gości dla organizatorów: Warsztatów Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenia „MOST” oraz współorganizatorów: Stowarzyszenia „Dziecko”, Centrum Wolontariatu Powiatu Gostyńskiego i Stowarzyszenia „PISOP”. Następnie ogłoszono wyniki. Zwyciężyła drużyna z DPS w Rogowie. Drugie miejsce zajęły WTZ Pracownie Terapeutyczne w Łagiewnikach. Trzeci wynik uzyskała drużyna WTZ w Miejskiej Górce. Zespoły te otrzymały nagrody, pozostałe startujące drużyny otrzymały wyróżnienia i zestawy upominków. Drużyna WTZ w Piaskach jako gospodarz startowała poza klasyfikacją. Ale otrzymała specjalną nagrodę – rower stacjonarny do rehabilitacji, ufundowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Były też specjalne podziękowania dla pracowników WTZ w Piaskach i rodziców uczestników.

Konkursom towarzyszyły też inne atrakcje: wspólny obiad, pokaz superciężkich motocykli i dyskoteka.

Impreza mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Gostyńskiego oraz Stowarzyszenia PISOP w ramach programu „Akcja Wolontariat”, w której uczestniczą WTZ w Piasakch ze Stowarzyszeniem „Dziecko”.

Źródło: PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2011-09-24 23:02:12

Inne artykuły