Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wyniki zbiórki publicznej dla Szymona

Stowarzyszenie „Dziecko” (63- 800 Gostyń, ul. Bojanowskiego 14a) przeprowadziło na terenie powiatu gostyńskiego zbiórkę publiczną na podstawie Decyzji Starosty Gostyńskiego nr OSK.5311.2.2011 z 21.04.2011 r. - akcję pomocy dla Szymona (niepełnosprawnego chłopca z Powiatu Gostyńskiego), z przeznaczeniem zebranych środków na zakup urządzenia   The Vest (kamizelka rehabilitacyjna i moduł sterujący + generator impulsów  powietrznych) służącego do oczyszczania dróg oddechowych.

Chłopiec choruje na mukowiscydozę (zwłóknienie torbielowate układu oddechowego - nawracające zakażenia, które prowadzą do uszkodzenia płuc i niewydolności oddechowej) o ciężkim przebiegu klinicznym i wymaga ciągłej wielolekowej terapii oraz prowadzenia kompleksowej rehabilitacji oddechowej z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu.

 

Efekty akcji pomocy Szymonowi:

I. Zebrano łącznie 9 310,34 zł:

Kwota ta została przelana w dwóch ratach na specjalne konto rodziców Szymona.

II. Na kwotę 9 310,34 zł złożyły się

  1. Kwota z licytacji darów w czasie koncertu charytatywnego na rzecz Szymona w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyniu w dniu 2 maja 2011 r.: 4546 zł
  2. Kwota z kwesty na ww. koncercie: 1078,34 zł

 

  1. Kwota z wpłat na specjalne  konto Stowarzyszenia „Dziecko”: 3686 zł

 

Stowarzyszenie „Dziecko” wsparły organizacyjnie i wolontariuszami Stowarzyszenie miłośników Muzyki Świętogórskiej, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. J. Zeidlera w Gostyniu,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz promocyjnie wszystkie media i portale powiatu gostyńskiego.

Organizatorzy oraz rodzice chłopca serdecznie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w akcję pomocy Szymonowi!

 

Stowarzyszenie „Dziecko”

Źródło: Stowarzyszenie "Dziecko"
Data dodania: 2011-07-22 12:28:25

Inne artykuły