Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wystartuj w konkursie "Jesteśmy wśród Was"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „Dziecko”
ogłaszają XIV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was”. Konkurs adresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Gostyńskiego. Celem konkursu jest społeczna integracja niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostyńskiego poprzez prezentację ich twórczości  plastycznej. Konkurs zostanie oficjalnie rozstrzygnięty 1 grudnia br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Zapraszamy do udziału wszystkich niepełnosprawnych. Zarówno technika jak i tematyka prac są dowolne. Prace należy składać w PCPR w Gostyniu do 25 listopada 2014 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Regulamin „Jesteśmy wśród Was” – 2014

 

1.       Uczestnikami konkursu mogą być osoby niepełnosprawne (dzieci, młodzież, dorośli) posiadające stopień niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki lub równorzędnie orzeczenie o niepełnosprawności.

2.       Prace mogą być wykonywane w  dowolnej technice. Tematyka prac jest dowolna.

3.       Prace będą ocenianie w kategoriach wiekowych:

a)      dzieci i młodzież do lat 18

b)      dorośli powyżej 18 roku życia

4.       Jury powołuje PCPR w Gostyniu.

5.       Zakończenie konkursu ustala się na dzień 25 listopada 2014 r.  Prace należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w terminie wyżej podanym. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 1 grudnia 2014 r.

6.       Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie
w czasie rozstrzygnięcia konkursu.

7.       Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe.

8.       Prace należy odebrać w po zakończeniu uroczystego ogłoszenia wyników (w dniu 1 grudnia 2014). Prace nie odebrane w terminie pozostają do dyspozycji PCPR.

 

Regulamin konkursu jest również dostępny w siedzibie PCPR w Gostyniu, siedzibie Stowarzyszenia „Dziecko” oraz na stronie www.gostyn.pcpr.info, www.gostyn-pcpr.info oraz ngo.gostyn.pl

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2014-11-06 19:28:04

Inne artykuły