Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wystawa prac plastycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyniu

Zwykła wystawa niezwykłych ludzi

Pod takim tytułem otwarto wystawę prac plastycznych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu. Wernisaż miał miejsce 8 maja w Urzędzie Miejskim w Gostyniu. Przybyli goście mogli obejrzeć 27 prac wykonanych różnymi technikami przez podopiecznych pracowni plastycznej: Monikę Andrzejewską, Hannę Bogdańską, Marlenę Chudą, Paulinę Poznańską, Joannę Żelichowską, Jerzego Kwitę, Wojciecha Marszałka oraz Daniela Nowaka.
Prowadząca tę pracownię terapeutka Anna Rogala podkreślała, że to niezwykli twórcy i oprócz efektu końcowego, jakim są prezentowane dzieła trzeba też docenić trud i zaangażowanie, jakie włożyli niepełnosprawni artyści w wykonanie swoich prac.

Wernisaż prowadziła  Teresa Klonowska, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu. Przybyli licznie goście, wśród których byli Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu Grzegorz Skorupski, Burmistrz Jerzy Woźniakowski, reprezentująca Starostę Gostyńskiego Ewa Misiaczyk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, dyrektorzy i kierownicy placówek kultury, oświaty i pomocy społecznej oraz pracownicy i wychowankowie tych placówek, rodziny, opiekunowie i przyjaciele autorów prac oraz przedstawiciele mediów, podziwiali prace niepełnosprawnych artystów, którzy chętnie opowiadali o samym procesie twórczym. Zaprezentowano też film – wizytówkę ŚDS w Gostyniu.

Podziękowania za tę inicjatywę należą się organizatorom: Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Gostyniu, Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyniu, Gminie Gostyń i Gostyńskiemu Ośrodkowi Kultury „Hutnik”.
Wyrazem uznania dla artystów i organizatorów są też liczne wpisy w księdze pamiątkowej wystawy.
Prace można obejrzeć  do 18 maja na piętrze gostyńskiego ratusza i od 19 do 23 maja w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu.

/oprac. PCPR w Gostyniu/
Data dodania: 2009-05-11 12:00:00

Inne artykuły