Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

XIII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny "Bez Barier"

 

Krzysztof Schoepe z Leszna, Anna Lorenc z Kościana i Jan Jędraszyk z Leszna zostali zwycięzcami XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier" – Święta Góra 2012 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego Andrzeja Pospieszyńskiego.

W trzech konkursach: piosenki i dwóch plastycznych zmagało się 243 artystów niepełnosprawnych, którzy przybyli na Świętą Górę koło Gostynia, by wystąpić, lub nadesłali swoje prace z różnych stron Polski. Publiczność przyznała swoją nagrodę Natalii Bulińskiej za przejmujące wykonanie „Świat się pomylił” z repertuaru Patrycji Markowskiej.  

Mimo że bardzo emocjonujące i stojące na bardzo wysokim poziomie, to jednak nie tylko zmagania konkursowe były najważniejsze. Dla organizatorów festiwalu ważne jest również stworzenie okazji do bycia razem osobom niepełnosprawnym z różnych stron Polski i różnych środowisk oraz do zaprezentowania innym swoich talentów, gdyż dzięki festynowi towarzyszącemu festiwalowi impreza ma charakter otwarty i integracyjny. Bawiło się na niej pół tysiąca osób.

Zmaganiom konkursowym i zabawom festynu towarzyszącego konkursowi przyglądali się, ale też brali w nich aktywny udział, specjalni goście: Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Zdzisław Kowalczyk, radni Powiatu Gostyńskiego: Kazimiera Puślednik, Piotr Gorynia, Stanisław Zaremba, Burmistrz Krobi Sebastian Czwiojda, Prezes ZPChr Simet S.A. Zofia Grzegorzewska, Filipini: ks. proboszcz Dariusz Dąbrowski i ks. Michał Kulig, Prezes Stowarzyszenia „Dziecko” Andrzej Konieczny, Prezes Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami” Małgorzata Walczak, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "KASIA" Urszula Szefer, Dyrektor Domu Dziecka w Bodzewie Karolina Dolata, Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej w Chumiętkach - Zbigniew Polowczyk, w Chwałkowie - Ryszard Janaszak, w Rogowie - Grzegorz Czułno, w Zimnowodzie - Grażyna Wira, Kierownicy Środowiskowych Domów Samopomocy: w Chwałkowie - Swietłana Figiel i w Gostyniu - Violetta Skorupska, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach Gerard Misiaczyk, Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu Irena Dudek oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu Maria  Marciniak.

        Sam festiwal rozpoczął się 14 września o godz. 10 w ogrodach klasztornych Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia i trwał aż do godzin popołudniowych. Poprzedziła go Msza Święta. Pogoda była wspaniała, a gości, artystów, opiekunów i widzów opanowała atmosfera radosnej zabawy. Przybyłych powitała w imieniu organizatorów Natalia Hajnsz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonał Janusz Sikora Wicestarosta  Gostyński, życząc wszystkim wspaniałych doznań i podkreślając, że nawet aura dostosowała się do tytułu "Bez Barier", gdyż ustały kilkudniowe  deszcze i chłody.

Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie przysłuchiwało się jury konkursu piosenki: Edyta Marcinkowska, Monika Kolendowicz, Andrzej Konieczny i Antoni Kuś. W podcieniach muru ogrodowego została przygotowana wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Oglądali ją przez cały czas trwania festiwalu widzowie, a szczególnie wnikliwie jury konkursów plastycznych: Anna Szymańska oraz Violetta Kolendowicz i Mirosław Sobkowiak. Na placu przy scenie artyści startujący w konkursie „Prace przygotowywane na żywo” wykonywali swoje konkursowe dzieła. Widzowie z ciekawością obserwowali, jak na ich oczach powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła.

Konkursom „Bez barier" towarzyszył festyn rodzinny przygotowany przez Dom Dziecka w Bodzewie, wsparty przez PCPR w Gostyniu, w trakcie którego miały miejsce wesołe konkursy (np.  wędkarz czy rozpoznawanie potraw) i zabawy dla całych rodzin (rodzinne zawody narciarskie). Długie kolejki ustawiały się też do strzelnicy z broni pneumatycznej. Na festyn przybyły m.in. rodziny zastępcze, dla których oprócz wspólnej zabawy to spotkanie było okazją do rozmów i wymiany doświadczeń. Festiwal stal się też okazją do sympatycznego spotkania opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych.

Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom festynu i konkursów „Bez Barier" kawę, herbatę, pyszny placek oraz grzaną kiełbasę i bigos. Oblegane było też stoisko z watą cukrową i pop cornem. Wszyscy uczestnicy zabaw otrzymywali drobne upominki i słodycze.

W konkursie strzeleckim atrakcyjne nagrody otrzymali: w kategorii kobiet: 1. Agata Zawodna, 2. Irena Dudek, 3. Marzena Pomoger; w kategorii mężczyzn: 1. Dawid Pietrzak, 2. Marcin Chłodziński, 3. Eugeniusz Kościelny.

W konkursie plastycznym dla dzieci I nagrodę otrzymał Daniel Kubiak ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalej Troski "KASIA", a wyróżnienia  Beata Bąkowska z Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu i Mateusz Górny ze Stowarzyszenia "KASIA".

W koncercie finałowym wystąpił zespół "JEDNO SERCE". Swoim występem zbudował nastrojowy klimat i urzekł festiwalową publiczność, która wymogła bisy, oraz przygotował wszystkich do koncertu laureatów. Wystąpili w nim: zwycięzca Konkursu Piosenki Krzysztof Schoepe z Leszna, który fantastycznie wykonał polską wersję "Alleluja" Leonarda Cohena, oraz Natalia Bulińska - zdobywczyni Nagrody Publiczności. Po ich prezentacjach długo nie milkły brawa.

Wyniki XIII konkursów „Bez Barier” ogłosiła koordynatorka festiwalu Violetta Kolendowicz (PCPR w Gostyniu), podkreślając wysoki poziom wykonań artystycznych oraz różnorodność stosowanych przez niepełnosprawnych artystów technik. Nagrody (aparaty cyfrowe, sprzęt rehabilitacyjny, wieże audio oraz sprzęt AGD) i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez przedstawicieli zaproszonych gości.

                Zamykając XIII Festiwal „Bez Barier”, Dyrektor PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak podziękował wszystkim, którzy pracowali przy organizacji festiwalu i festynu. Wyrażając swój podziw dla artystów biorących udział w festiwalu, ich opiekunów i rodziców oraz uznanie dla jego organizatorów, podkreślił, że takie spotkania, jak to festiwalowe, pokazują, że warto być nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych.

XIII edycję Festiwalu „Bez Barier” zorganizowały: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”, Stowarzyszenie „Dziecko”, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze, Dom Dziecka w Bodzewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.       Festiwal odbył się dzięki wsparciu finansowemu ze strony Powiatu Gostyńskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nagrodę Publiczności ufundował Wójt Gminy Piaski - Zenon Norman.

Wyniki

XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Muzyka bez barier"
- 18 wykonawców (w tym zespołowych) – łącznie 67 uczestników         

Miejsca:

1. Krzysztof Schoepe (Leszno – Środowiskowy Dom Samopomocy)
2. Natalia Bulińska (Chwałkowo – Dom Pomocy Społecznej)

3. Zespół: Mateusz + Agnieszka + Edyta + Adam (Kościan – Warsztaty Terapii Zajęciowej)
 

5 wyróżnień (równorzędnych):

- Zespół DPS w Rogowie (Barbara Skibniewska, Zdzisława Oszczęda, Wioletta Bogdańska) (Rogowo – Dom Pomocy Społecznej)

- Marzena Kokocińska  (Krzywiń - Środowiskowy Dom Samopomocy)

- Piotr Rzepecki (Miejska Górka – Warsztaty Terapii Zajęciowej)

- Zuzanna Trawka (Chwałkowo - Środowiskowy Dom Samopomocy)

- Jan Dusza (Krzywiń - Środowiskowy Dom Samopomocy)

 

Nagroda Publiczności: Natalia Bulińka (Chwałkowo – Środowiskowy Dom Samopomocy)
 

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka bez barier"

a.       Kategoria „Prace wykonywane na żywo" – 43 artystów

1.Jan Jędraszyk (Leszno – Środowiskowy Dom Samopomocy)

2. Radosław Więckowski (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy)

3. Joanna Żelichowska (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy)

     

6 wyróżnień (ex aequo):

- Dariusz Raczkowski (Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych w Krotoszynie - Pracownie Terapeutyczne w Łagiewnikach)

- Eugeniusz Zieliński (Gostyń – Dom Dziennego Pobytu)

- Patryk Kierych (Leszno – Środowiskowy Dom Samopomocy)

- Paweł Nowicki (Piaski - Warsztaty Terapii Zajęciowej)

- Jolanta Gęszka (Chwałkowo - Dom Pomocy Społecznej)

- Rafał Michalski (Leszno – Środowiskowy Dom Samopomocy)
 

b.      Kategoria „Prace nadesłane" - 102 prace – 133 autorów 

1. Anna Lorenc (Kościan – Warsztaty Terapii Zajęciowej)

2. Daniel Nowak (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy)

3. Jan Jędraszyk (Leszno - Środowiskowy Dom Samopomocy)

 

6 wyróżnień (ex aequo):

- Praca zbiorowa (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "NIE SAMI")

- Marzena Lucerek (Rogowo – Dom Pomocy Społecznej)

- Beata Kaźmierczak (Kościan – Warsztaty Terapii Zajęciowej)
- Angelika Jagodzińska (Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych w Krotoszynie - Pracownie Terapeutyczne w Łagiewnikach)

- Hanna Bogdańska (Gostyń - Środowiskowy Dom Samopomocy)

- Dawid Kasperski (Kościan – Warsztaty Terapii Zajęciowej)

Źródło: oprac. PCPR
Data dodania: 2012-09-15 09:56:27

Inne artykuły