Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zakończył się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” udzielali nieodpłatnie pomocy w punkcie konsultacyjnym dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Punkt działał w ramach ogólnopolskiego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, realizowanego w Polsce od 2003 r.

Zgłaszający się otrzymywali wsparcie i pomoc psychologiczną, porady prawne, zwłaszcza z zakresu prawa rodzinnego oraz informacje o możliwych formach pomocy z zakresu pomocy społecznej. Niektóre ze zgłoszonych spraw wymagały pokierowania ich dalej do specjalistycznego rozpoznania lub dalszego prowadzenia: do prokuratury, do zespołów interdyscyplinarnych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, do ośrodka mediacyjnego Stowarzyszenia „DZIECKO” oraz do odpowiednich organów, mogących w ramach swoich kompetencji udzielić pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Osoby, które skorzystały z pomocy specjalistów, otrzymały też specjalne wydanie Polskiej Karty Praw Ofiary oraz dostęp do wersji elektronicznej „Poradnika dla pokrzywdzonego: Jestem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej?”, wydanego przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Przypominamy też fragment Polskiej Karty Praw Ofiary:

Źródło: PCPR
Data dodania: 2018-02-25 21:18:07

Inne artykuły