Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapraszamy artystów niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”, Stowarzyszenie „Dziecko”, Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze, Dom Dziecka w Bodzewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zapraszają serdecznie artystów niepełnosprawnych do udziału w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym  „Sztuka Bez Barier”– Święta Góra 2012, składającym się z trzech konkursów: piosenki i dwóch plastycznych (patrz niżej) oraz szeregu imprez towarzyszących.

           Impreza odbędzie się 14 września 2012 r. (piątek) na Świętej Górze
w Piaskach k. Gostynia (Ogrody Zespołu Klasztornego Kongregacji Oratorium Księży Filipinów).

Warunki uczestnictwa  w konkursie piosenki „ Muzyka Bez Barier”:

zgłoszenie udziału uczestnika (– imię, nazwisko, placówka/organizacja, wiek, adres, stopień niepełnosprawności, tytuł piosenki/piosenek, autor) do dnia 6 września 2012 r. (liczy się data wpływu) na adres PCPR w Gostyniu (63-800 Gostyń, ul. Nowe Wrota 7, faks 65-572-75-28, pcpr@gostyn.pl. Czas łączny prezentacji muzycznej wykonawcy do 8 minut, organizatorzy zapewniają odtwarzacze CD oraz nagłośnienie instrumentów. (Konieczne zgłoszenie instrumentarium i liczby mikrofonów dla wykonawców).

 

Warunki uczestnictwa w konkursach plastycznych „Sztuka Bez Barier”:

 

kategoria:   Konkurs na żywo -  wykonanie pracy w czasie konkursu (tj. ok. 3 godzin)

zgłoszenie udziału (imię, nazwisko, placówka/organizacja, wiek, adres, stopień niepełnosprawności) technika np. ołówek, kredka, farby, glina itd.) do 6 września 2012 r. (liczy się data wpływu) na adres PCPR w Gostyniu (jw.). Uczestnicy konkursu na żywo przyjeżdżają z własnymi materiałami.

 

kategoria: Konkurs prac gotowych – podpisanych i dostarczonych do PCPR (adres jw.)
do 6 września 2012 r. (decyduje data wpływu) wraz z pisemnym zgłoszeniem (imię, nazwisko, placówka/organizacja, stopień niepełnosprawności, tytuł pracy, technika).

 

                Informacje szczegółowe: Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PCPR w Gostyniu - tel. kontaktowy: 65-572-75-28 

Źródło: PCPR w Gostyniu
Data dodania: 2012-08-19 19:08:30

Inne artykuły