Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapraszamy na szkolenia o procedurach akcji charytatywnych

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” w dniu 14 marca 2012r. zaprasza na bezpłatne szkolenie z przedstawicielami URZĘDU SKARBOWEGO w GOSTYNIU na temat:

1) przekazywania darowizn od instytucji i osób prawnych na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu w świetle prawa podatkowego,

2) przekazywania darowizn na rzecz grup nieformalnych (np. koła gospodyń wiejskich) działających w obszarze wykluczenia społecznego oraz polityki społecznej w świetle przepisów prawa podatkowego,

3) organizowania zbiórek publicznych na rzecz osób fizycznych i organizacji non profit w świetle przepisów prawa podatkowego.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli instytucji, organizacji i osób działających w obszarze wykluczenia społecznego i rozwoju obszarów wiejskich (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, szkoły, DPS, OPS-y itp.)

Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Powiatu Gostyńskiego o godzinie 11.00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: stowarzyszeniedziecko@wp.pl lub tel. Andrzej Konieczny 509209718

Źródło: oprac. Dziecko
Data dodania: 2012-02-27 11:33:19

Inne artykuły