Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapraszamy na ważne szkolenie dla NGOs

Centrum PISOP w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, wspierane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w  bezpłatnym szkoleniu dot. księgowości i finansów w organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbędzie się 12 lutego 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256) w godz. 9:00-16:00.

Do udziału zapraszamy zarówno osoby prowadzące księgowość w organizacji pozarządowej, jak i członków zarządu oraz przedstawicieli organizacji, chcących uporządkować swoją wiedzę z dziedziny rachunkowości NGO.

Szkolenie poprowadzi Joanna Pijanowska - trener z zakresu księgowości, kadr i płac oraz przedsiębiorczości, licencjonowana księgowa z kilkunastoletnią praktyką zawodową, posiadająca praktyczną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowych, a także rozliczaniu dotacji.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

·         rodzaje działalności statutowej (odpłatna, nieodpłatna, gospodarcza),

·         różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą,

·         finansowanie działalności ze środków publicznych i prywatnych,

·         podstawy rozliczania dotacji i darowizn,

·         obowiązki NGO w zakresie rachunkowości (m.in. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT)

·         zatrudnianie pracowników w organizacji pozarządowej oraz współpraca z wolontariuszami (m.in. podstawowe zasady rozliczania wynagrodzeń, obowiązki wobec ZUS, nowe zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń)

·         sprawozdawczość związaną z zakończeniem roku (m.in. zmiany we wzorach sprawozdań finansowych za rok 2014, sprawozdania jednostek mikro).

 

Szkolenie ma na celu przygotowanie jego uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych i rozliczeń dotacji oraz nadzorowania i kontrolowania wewnątrz organizacji działań księgowo-finansowych.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (wysyłamy od ręki po przesłaniu mailowej prośby na adresy mailowe: alicja.marcinek@pisop.org.pl lub pcpr@gostyn.pl) i przesłać go na adres mailowy: alicja.marcinek@pisop.org.pl  najpóźniej do 10 lutego.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2015-01-31 09:33:53

Inne artykuły