Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapraszamy wraz Dzieckiem na warsztaty dla rodziców

Stowarzyszenie „Dziecko” prowadzi warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.Celem tego projektu jest wzmocnienie i zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu właściwych ról w rodzinie. W czasie zajęć rodzice uczą się, jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi. Program warsztatów obejmuje między innymi rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, praktyczne wyznaczanie dziecku norm i granic, konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych, motywowanie do rozwoju i wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu rodziny.

            Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem” oraz przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 603 533 364.

 

Źródło: Stowarzyszenie "Dziecko"
Data dodania: 2011-11-20 14:46:42

Inne artykuły