Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie na konferencję Razem przeciw przemocy

Zaproszenie

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu zapraszają serdecznie przedstawicieli Oświaty, Pomocy Społecznej, Policji, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Służby Zdrowia, Wymiaru Sprawiedliwości, Kuratorów Sądowych

 

na powiatową konferencję

„Razem przeciw przemocy II”,

organizowaną pod patronatem

Starosty Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego

 

poświęconą działaniom na terenie powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy.

            Konferencja rozpocznie się 10 października 2013 r. o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu (ul. Wrocławska 10).

            Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji szkoleniowej dotyczącej przeciwdziałania przemocy.

           

Program konferencji:

10.00 Otwarcie – Robert Marcinkowski Starosta Gostyński

10.10  Realizacja programu „Razem przeciw przemocy” - Mirosław Sobkowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, certyfikowany specjalista pracy z osobami stosującymi przemoc („Niebieska linia”)

10.20 Wykorzystywanie perspektywy psychologicznej osób doznających przemocy
           w pracy grup roboczych – Mariusz Moderski, certyfikowany specjalista
            ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA), współzałożyciel i członek
           Stowarzyszenia  “Niebieska Linia”, edukator seksualny Towarzystwa Rozwoju
           Rodziny, wykładowca Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieskiej
           Linii”

11.20 Działania wymiaru sprawiedliwości jako wsparcie realizacji procedury „Niebieskie
           Karty” i pracy grup roboczych – Roch Waszak, Prokurator Rejonowy w Gostyniu

11.45 Trening Zastępowania Agresji jako podnosząca specjalistyczne kompetencje w pracy

           z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc – Marek Miotk,
           psycholog, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie

12.00 Zakończenie przy kawie

 

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne (655727528) lub mailowe (pcpr@gostyn.pl) uczestników do 8.10.2013 r.

Konferencja realizowana jest w ramach programu realizowanego przez PCPR w Gostyniu: „Razem przeciw przemocy II”, dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-10-07 10:23:47

Inne artykuły