Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie NGOs do diagnozy potrzeb

Centrum Informacyjno-Doradcze Stowarzyszenia „Dziecko” w Gostyniu zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie Centrum PISOP, która ułatwić ma identyfikację potrzeb szkoleniowo-doradczych organizacji pozarządowych.
Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/13-rGAUnaXXVi07WElrLvt7PJOsfvWAoQ2LESuOzs3Qg/viewform

Zebranie odpowiedniej ilości ankiet pomoże odpowiednio dostosować ofertę szkoleniowo-doradczą dla stowarzyszeń i fundacji.

Źródło: St. Dziecko
Data dodania: 2013-11-15 16:59:43

Inne artykuły