Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zimowa olimpiada specjalna w Rogowie

Pod koniec grudnia w Rogowie odbyła się Zimowa Olimpiada Specjalna kończąca cykl programu „Aktywni przez cały rok” organizowany przez Fundację „Sąsiedzi sąsiadom” oraz Sekcję Olimpiad Specjalnych działającą przy Domu Pomocy Społecznej w Rogowie przy wsparciu wolontariuszy z ZSOiZ w Krobi. Olimpiadę dofinansowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ze środków PFRON oraz Powiat Gostyński.         

W imieniu organizatorów przywitał wszystkich przybyłych Grzegorz Czułno - Dyrektor DPS w Rogowie i wspólnie z Kazimierzem Musielakiem – radnym Powiatu Gostyńskiego dokonał oficjalnego otwarcia Olimpiady. Otwarcie przebiegało zgodnie z ceremoniałem olimpijskim – odegrano hymn olimpijski, a Marzena Lucerek – mieszkanka DPS w Rogowie złożyła przysięgę w imieniu wszystkich sportowców. Następnie dyrektor Czułno zapoznał zawodników z główną konkurencją - zadaniem, jakie zostało przygotowane dla nich na zimowe spotkanie, a mianowicie znaną na świecie grą zręcznościową - speed stacks, czyli układaniem kubków na czas. Gra ta jest już popularna w USA i Europie, a teraz wkracza do Polski. Układając cykle tymi kubkami zawodnicy reprezentujący Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, Środowiskowy Dom Samopomocy
w Chwałkowie, Zespół Szkół w Brzeziu, Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i Dom Pomocy Społecznej w Rogowie mogli sprawdzić swój refleks i koordynację lewej jak
i prawej strony ciała.                                                                                                            Zmaganiom niepełnosprawnych zawodników przyglądali się przybyli goście: Janusz Sikora – Wicestarosta Gostyński, Kazimiera Puślednik, Kazimierz Musielak, Józef Czarnecki - radni Powiatu Gostyńskiego,Mieczysław Gąsiorek – prezes Fundacji „Sąsiedzi sąsiadom”, Ryszard Janaszak – Dyrektor DPS w Chwałkowie, Grażyna Wira – Dyrektor DPS
w Zimnowodzie, Zbigniew Polowczyk – Dyrektor DPS w Chumiętkach, Swietłana Figiel – Główny Specjalista ds. ŚDS, Mirosław Sobkowiak –Dyrektor PCPR w Gostyniu, Beata Kasperczak – Pracownik Socjalny PCPR w Gostyniu, uczniowie i nauczyciele ZSOiZ
w Krobi oraz rodziny i opiekunowie zawodników.                                                                         W przerwach pomiędzy zmaganiami zawodników organizatorzy przygotowali część artystyczną, którą stanowiły: występ kabaretu działającego przy DPS w Rogowie w spektaklu „Randka w jasno” i występ grupy wokalnej „Tęcza” prowadzonej przez Krzysztofa Kasperczaka. Przygotowano też dla wszystkich gości, zawodników i ich opiekunów poczęstunek.             Na zakończenie spotkania radna Kazimiera Puślednik i wicestarosta Janusz Sikora wręczali zawodnikom dyplomy i pamiątkowe termosy. Każda drużyna otrzymała także zestaw speed stacks.                                                                                                                         Organizatorom czterocyklowych zmagań sportowych „Aktywni razem” należą się podziękowania za wytrwałość w przygotowywaniu tej ważnej cyklicznej imprezy integrującej środowisko osób niepełnosprawnych.

Źródło: oprac. Beata Kasperczak
Data dodania: 2011-01-03 23:58:50

Inne artykuły