Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zmiana terminu w programie AS dla niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, realizujące na terenie powiatu gostyńskiego program pilotażowy „Aktywny samorząd”, informuje, że Rada Nadzorcza PFRON uchwałą z dnia 9 czerwca 2014 r. wprowadziła zmiany do programu "Aktywny samorząd".

W związku z tym:

1) zmienił się termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach I Modułu, tj. wnioski na:

- Obszar A/Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;

- Obszar A/Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat.B;

- Obszar B/Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;

- Obszar B/Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania;

- Obszar C/Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;

- Obszar C/Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego elektrycznego;

- Obszar C/Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;

- Obszar C/Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny;

 - Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

będą przyjmowane tylko do 30.08.2014 roku.

2) w ramach MODUŁU II tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, termin przyjmowania wniosków pozostaje bez zmian do 30.09.2014 roku.

 

Jednocześnie w rozdziale VII "Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu"
ust. 3 otrzymał nowe brzmienie:
"3. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:
1) w przypadku Modułu I - kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku,
2) w przypadku Modułu II - kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia."

W związku z tym refundacja kosztów poniesionych przez osobę niepełnosprawną przed zawarciem umowy w module I może dotyczyć następujących zadań:
- Obszar A Zadanie nr 2,
- Obszar C Zadanie nr 2 i nr 4,
- Obszar D oraz kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej na wizytę u eksperta PFRON.

Refundacja kosztów poniesionych przed zawarciem umowy w module II może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesne), które dotyczą aktualnego roku szkolnego lub akademickiego.

Szczegółowych informacji udziela PCPR w Gostyniu Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (tel. 65 572 75 28).

Źródło: PCPR
Data dodania: 2014-06-19 21:52:46

Inne artykuły