Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zmiany w sposobie obsługi klientów i osób potrzebujących wsparcia – cd.

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Starosty Gostyńskiego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu jest zamknięte dla klientów od 16 marca 2020 r. - do odwołania.

Zostały zawieszone wszystkie spotkania, wydarzenia, posiedzenia, warsztaty, szkolenia.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu prowadzi obsługę klientów z uwzględnieniem procedur zgodnych z zaleceniami służb medycznych i sanitarnych.

Bieżące sprawy załatwiane są w następujący sposób:

1. Telefonicznie pod numerem 65 572 75 28     

2. Drogą mailową na adres: pcpr@gostyn.pl

3. Kontaktując się mailowo lub telefonicznie z konkretną osobą,

     prowadzącą Państwa sprawę

4. Wsparcie specjalistyczne, w tym pomoc psychologiczna,  udzielane jest w sytuacjach interwencyjnych i kryzysowych pod numerem telefonu  65 572 75 28 w dni  robocze od 7.00 do 15.00, a w środy do 18.00

5. Jeśli jednak załatwienie sprawy wymaga osobistego stawiennictwa, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne. W takich przypadkach ważne jest, by w PCPR w Gostyniu pojawiła się tylko osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.

6. Została też przy wejściu od ul. Olejniczaka umieszczona skrzynka, do której zainteresowani mogą wrzucać bieżącą korespondencję z PCPR w Gostyniu.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2020-03-19 14:14:32

Inne artykuły