Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zostań wolontariuszem WOŚP! ZGŁOŚ SWOJĄ IMPREZĘ!

1. Organizatorzy XXVIII Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych
w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”) zapraszają do wsparcia działań orkiestrowych.

2. Finał będzie miał miejsce 12 stycznia 2020 r. Gramy dla ratowania życia i zdrowia dzieci, a szczególnie dla dziecięcej medycyny zabiegowej!  Do tej pory Fundacja w sposób mistrzowski zajęła się wzrokiem, słuchem i bezdechem u noworodków oraz diagnostyką onkologiczną u dzieci i wsparciem dzieci i kobiet ciężarnych osobistymi pompami insulinowymi. To sześć wiodących programów medycznych, których efekty plasują Polskę w światowej czołówce. A szpital w Gostyniu już wielokrotnie otrzymywał sprzęt z Fundacji WOŚP!

 

3. Siedzibą sztabu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (Wrocławska 8, tel./faks 65-572-75-28). Szefem Sztabu jest Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu) (mail: pcpr@gostyn.pl, tel. 601-071-487), jego zastępcą Maciej Marcinkowski (ZSZ w Gostyniu), działania finałowe wspiera Tomasz Barton (GOK „HUTNIK”).

4. Nabór wolontariuszy odbywa się wg następujących etapów:

a) wypełnienie wzoru ankiety elektronicznej przez wolontariusza i przesłanie jej najpóźniej do 1 grudnia 2019 r.na mail:pcpr@gostyn.pl wraz ze zdjęciem legitymacyjnym lub zdjęciem na dowód tożsamości w formacie elektronicznym jpg - zdjęcie odsłoniętej twarzy wolontariusza nie może być mniejsze niż 800 na 600 pixeli.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest też dostarczenie wypełnionego wzoru ankiety do PCPR lub ZSZ w Gostyniu wraz ze zdjęciem w formacie elektronicznym jpg (800 x 600 pixeli) w ww. terminie.

b) Po wprowadzeniu wolontariusza na serwer WOŚP, wolontariusz otrzyma na podany nr telefonu sms z kodem weryfikacyjnym. Kod ten należy przesłać na nr telefonu Szefa Sztabu (601-071-487), co pozwoli na wydrukowanie wygenerowanego zgłoszenia.

c) Po wydrukowaniu zgłoszenia przez Sztab zgłoszenia wolontariusz zostanie zaproszony do sztabu, by podpisać wygenerowaną z systemu ankietę i deklarację wolontariusza oraz przybić pieczęć z miejsca pracy lub nauki. W przypadku osób niepełnoletnich ankietę podpisuje również opiekun prawny wolontariusza. Ostateczny termin podpisania ankiety i dostarczenia jej do siedziby Sztabu w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu to 15 grudnia 2019 r.!

Możliwe jest też (po uzgodnieniu z szefem sztabu Mirosławem Sobkowiakiem) wysłanie wygenerowanej ankiety i deklaracji pocztą elektroniczną wolontariuszowi i po wydrukowaniu jej i podpisaniu jej przez wolontariusza (oraz opiekuna prawnego w przypadku wolontariusza niepełnoletniego) dostarczenie jej do sztabu (PCPR w Gostyniu) do 15 grudnia do godz. 15.00)

Na stronach sztabu można pobierać wzór ankiety dla kandydatów na wolontariuszy oraz karty zgłoszenia imprez zamkniętych:

  

www.gostyn-pcpr.info/wosp/                           www.zsz-gostyn.com.pl/wosp/

 

Wzór ankiety oraz karta zgłoszenia imprezy mogą być również przesłane drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu takiej prośby pod adres: pcpr@gostyn.pl.

 

Spośród zgłoszonych kandydatów sztab wybierze kwestarzy, kierując się m.in. dotychczasowym doświadczeniem kandydatów i ich wiekiem. Sztab zastrzega sobie prawo nieuzasadniania ewentualnego nieprzyjęcia zgłoszenia kandydata na wolontariusza.

UWAGA: liczba wolontariuszy jest ograniczona!

               Sztab umożliwia też sprzedaż darów Gostynian w trakcie imprezy finałowej. Informacje o nich przyjmowane są w PCPR w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu i w Stowarzyszeniu „DZIECKO”.

 

5. Jeżeli chcesz zorganizować akcję u siebie w firmie lub w szkole, zgłoś się do szefa sztabu Mirosława Sobkowiaka (pcpr@gostyn.pl; tel. 65 572 75 28) do 13 grudnia 2019 r. Uwaga: Osoba organizująca imprezę proszona jest też o równoczesne złożenie wniosku wolontariusza wraz ze zdjęciem.

 

Szefowie sztabu XXVIII Gostyńskiego Finału WOŚP

/-/ Mirosław Sobkowiak  /-/ Maciej Marcinkowski 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2019-10-30 23:54:21

Inne artykuły