Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zostań wolontariuszem WOŚP

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM WOŚP !

Zorganizuj akcję WOŚP w swojej firmie!

 

1. Organizatorzy XXV Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych
w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”) informują o utworzeniu powiatowego sztabu XXV Gostyńskiego Finału WOŚP. Sztab został już zarejestrowany w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2. Finał będzie miał miejsce 15 stycznia 2017 r. W tym finale zbieramy dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Do tej pory Fundacja w sposób mistrzowski zajęła się wzrokiem, słuchem i bezdechem u noworodków oraz diagnostyką onkologiczną u dzieci i wsparciem dzieci i kobiet ciężarnych osobistymi pompami insulinowymi. To sześć wiodących programów medycznych, których efekty plasują Polskę w światowej czołówce. A szpital w Gostyniu tylko w roku 2016 otrzymał trzykrotnie sprzęt z Fundacji WOŚP!

 

3. Siedzibą sztabu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (Nowe Wrota 7, tel./faks 65-572-75-28). Szefowie Sztabu to Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu) (tel. 601-071-487) i Maciej Marcinkowski (ZSZ w Gostyniu).

4. Nabór wolontariuszy odbywa się wg następujących etapów:

a) wypełnienie wzoru ankiety elektronicznej przez wolontariusza i przesłanie jej najpóźniej do 15 grudnia na mail:pcpr@gostyn.pl wraz ze zdjęciem legitymacyjnym lub zdjęciem na dowód tożsamości w formacie elektronicznym jpg - zdjęcie odsłoniętej twarzy wolontariusza nie może być mniejsze niż 800 na 600 pixeli.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest też dostarczenie wypełnionego wzoru ankiety do PCPR lub ZSZ w Gostyniu wraz ze zdjęciem w formacie elektronicznym jpg (800 x 600 pixeli) w ww. terminie.

b) Po wprowadzeniu wolontariusza na serwer WOŚP i wydrukowaniu zgłoszenia zostanie on zaproszony do sztabu, by podpisać wygenerowaną z systemu ankietę i deklarację wolontariusza. W przypadku osób niepełnoletnich ankietę podpisuje również opiekun prawny wolontariusza. Ostateczny termin podpisania ankiety to 18 grudnia 2016 r. !

Możliwe jest też (po uzgodnieniu z szefem sztabu Mirosławem Sobkowiakiem) wysłanie wygenerowanej ankiety i deklaracji pocztą elektroniczną wolontariuszowi i po wydrukowaniu jej i podpisaniu jej przez wolontariusza (oraz opiekuna prawnego w przypadku wolontariusza niepełnoletniego) dostarczenie jej do sztabu (PCPR w Gostyniu) do 18 grudnia do godz. 16.00)

 

Na stronach sztabu można pobierać wzór ankiety dla kandydatów na wolontariuszy oraz karty zgłoszenia imprez zamkniętych:

  

www.gostyn-pcpr.info/wosp/                           www.zsz-gostyn.com.pl/wosp/

Wzór ankiety oraz karta zgłoszenia imprezy mogą być również przesłane drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu takiej prośby pod adres: pcpr@gostyn.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatów sztab wybierze kwestarzy, kierując się m.in. dotychczasowym doświadczeniem kandydatów i ich wiekiem. Sztab zastrzega sobie prawo nieuzasadniania ewentualnego nieprzyjęcia zgłoszenia kandydata na wolontariusza. UWAGA: liczba wolontariuszy jest ograniczona!

                Sztab umożliwia też sprzedaż darów Gostynian w trakcie imprezy finałowej. Informacje o nich przyjmowane są w PCPR w Gostyniu i w Stowarzyszeniu „Dziecko”.

 

5. Jeżeli chcesz zorganizować akcję u siebie w firmie lub w szkole, zgłoś się do szefa sztabu Mirosława Sobkowiaka (pcpr@gostyn.pl; tel. 65 572 75 28) do 15 grudnia 2016 r.

 

6. Mamy już pierwsze 25 zł i 25 groszy! Zostały one wrzucone do puszki w siedzibie sztabu WOŚP przy PCPR.

Szefowie sztabu XXV Gostyńskiego Finału WOŚP

/-/ Mirosław Sobkowiak  /-/ Maciej Marcinkowski 

Źródło: PCPR
Data dodania: 2016-11-26 21:00:58

Inne artykuły