Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Życzenia zdrowia najważniejsze

Sala widowiskowa GOK „Hutnik” została wypełniona z okazji Dnia Kobiet przez seniorki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Gostyniu. Wszystkie z ponad 300 miejsc zostały zajęte.

Przybyłe Panie przywitał prezes najliczniejszej w powiecie gostyńskim organizacji pozarządowej Mirosław Maćkowiak. Powitał też zaproszonych gości: Wiceprzewodniczącego Zarządu Okręgowego PZERiI w Poznaniu Lecha Walczaka, Starostę Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyniu Mirosława Żywickiego, Wiceburmistrza Gostynia Grzegorza Skorupskiego, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosława Sobkowiaka, dyrektora GOK „HUTNIK” Tomasza Bartona.

Spotkanie rozpoczęło wręczenie honorowego odznaczenia członkowi Zarządu Rejonowego PZERiI w Gostyniu Wojciechowi Kurzawie.

Prowadzący spotkanie M. Maćkowiak życzył paniom spełnienia marzeń i dodał, że „świat bez kobiet nie miałby sensu". Przedstawił też planowane działania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu. Partnerem wspierającym realizację części działań jest PCPR w Gostyniu.

               Życzenia złożyli też zaproszeni goście, dziękując też za zaangażowanie pań w życie społeczne. Życzyli spokoju i zdrowia – „bo ono jest najważniejsze, zwłaszcza w czasie zagrożenia koronawirusem” – jak podkreślał Starosta Gostyński i przypominał, że najważniejszy jest zdrowy rozsądek i zachowanie podstawowych zasad higieny. Goście wręczyli kwiaty oraz voucher od Gminy Gostyń na darmowy seans filmowy dla kobiet. Opowiedzieli też o działaniach samorządów dla mieszkańców, a zwłaszcza dla seniorów. Przedstawiciel PCPR w Gostyniu rozdał przyniesione czasopisma poświęcone problemom seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

               Drugą część spotkania wypełniły występy artystyczne. Spotkanie upłynęło w miłej i odświętnej atmosferze, a panie uczestniczące w spotkaniu zostały poczęstowane kawą i słodkimi wypiekami.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2020-03-22 10:31:53

Inne artykuły